Huurders kunnen onwettige courtage terugvorderen van makelaar

Met het plaatsen van een huurwoning op zijn website, treedt een makelaar daarmee op als bemiddelaar voor de verhuurder. Aan de huurder mag de makelaar vervolgens geen vergoeding vragen. Dit heeft de Hoge Raad recent besloten. Tienduizenden huurders kunnen nu courtage terugeisen van de verhuurmakelaar.

Wanneer een bemiddelingsbureau voor woonruimte een woning, die door een verhuurder wordt aangeboden, op zijn website plaatst, treedt het daarmee op als bemiddelaar voor de verhuurder. Dat is ook zo als de verhuurder het bureau daar niet voor betaalt.  In dat geval mag het bureau geen vergoeding van de particuliere huurder van die woonruimte vragen. Heeft het bureau dat toch met de huurder afgesproken, dan is die afspraak ongeldig. Dit heeft de Hoge Raad besloten in antwoord op een prejudiciële vraag van de kantonrechter in Den Haag.

 

VERDIENMODEL VEEL VERHUURMAKELAARS ONWETTIG

De uitspraak van de Hoge Raad maakt dat het verdienmodel dat veel verhuurmakelaars tot op de dag van vandaag hanteren, onwettig is. Huurders kunnen tot uiterlijk vijf jaar na het betalen van onterechte bemiddelingskosten deze nog terugvorderen. De potentiële strop voor verhuurmakelaars bedraagt tientallen miljoenen, zo meldt de Volkskrant.

 

DE ZAAK IN KWESTIE

De Hoge Raad sprak haar oordeel uit in de zaak van jurist Youssef Aynan tegen de Haagse makelaar Duinzigt Woonservices. Aynan vond in 2014 een appartement in Den Haag op verhuursite Pararius.nl, maar op deze website was niet het precieze adres van de woonruimte vermeld. Belangstellenden dienden voor een bezichtiging een contract te tekenen waarin zij Duinzigt aanstelden en dienden te betalen als opdrachtgever. Aynan besloot na de betrekking van het huis, met steun van de Woonbond, de makelaar aan te klagen.

 

VAN PREJUDICIËLE WAARDE

De Haagse bemiddelaar stelde dat er geen sprake is van onterechte bemiddelingskosten bij de huurder wanneer de verhuurder niet betaalt voor de diensten. Verschillende rechters hebben die redenering afgelopen jaren in vergelijkbare zaken anders beoordeeld. De kantonrechter in Den Haag stelde daarom de prejudiciële vragen aan de Hoge Raad inzake dit verweer. Volgens de wet mag men in beginsel namelijk niet tegelijkertijd ‘twee heren te dienen’. De Hoge Raad bepaalde dat het verweer van de makelaar niet rechtsgeldig is.

 

100 MILJOEN ONTERECHTE COURTAGE

Jaarlijks verdienen verhuurmakelaars zo’n 37 miljoen euro ‘tweezijdige bemiddeling’, concludeerde onderzoeksbureau Periscope in 2013. ‘Kort daarop is een aantal grote makelaars op aandringen van de Autoriteit Consument en Markt gestopt met tweezijdige bemiddeling, maar lang niet allemaal. De afgelopen vijf jaar is er waarschijnlijk meer dan 100 miljoen euro aan onterechte courtage betaald’, aldus de Volkskrant.

 

REACTIE WOONBOND

‘Het is goed dat de Hoge Raad hier een duidelijke uitspraak over heeft gedaan. Nog steeds krijgen veel woningzoekenden te maken met onterechte kosten voor bemiddeling,’ reageert Marcel Trip van de Nederlandse Woonbond. ‘Met de uitspraak van de Hoge Raad is alle twijfel over of dit mag, nu wel van tafel.’

 

STANDAARD BRIEF VOOR TERUGVORDERING

De Woonbond heeft op haar website een standaardbrief geplaatst, waarmee huurders bij de verhuurmakelaar met een verwijzing naar de Hoge Raad de kosten kunnen terugvragen die hen ten onrechte in rekening zijn gebracht.

 

COURTAGE WEL WETTIG

Een betalingsafspraak mag wél worden gemaakt als de verhuurmakelaar uitsluitend voor de huurder werkt, mag er wel courtage aan de huurder worden gevraagd. Dat geldt bijvoorbeeld wanneer een bemiddelaar op verzoek van de huurder op zoek gaat naar een specifieke woning. Betalingsafspraken zijn ook geldig wanneer de website alleen als ‘elektronisch prikbord’ functioneert, dat wil zeggen dat de aspirant-verhuurder en -huurder rechtstreeks met elkaar in contact kunnen treden.

 

BOETES VAN TOEZICHTHOUDER

De Autoriteit Consument en Markt (ACM) heeft met toestemming van de Hoge Raad ingesproken in deze zaak. De ACM heeft in zaken zoals deze een eigen verantwoordelijkheid, die meebrengt dat zij een boete kan opleggen bij schending van een verbod om dit soort praktijken te blijven voortzetten.

Vastgoedactueel.nl

PS: Kockelkorn Makelaardij werkt al jaren òf voor de verhuurder òf in opdracht van de huurder, en berekent dus slechts aan één partij courtage!

Kockelkorn Makelaardij staat voor deskundigheid, ervaring en betrouwbaarheid.