Huurwoningen met een huur tot € 1.000 worden binnenkort strenger gereguleerd.

Kleine particuliere verhuurders zijn de dupe van de box 3-regeling waarin zij hun woningbelegging moeten onderbrengen. Omdat ze in 2023 zwaar worden belast, dreigen zij de verhuur niet meer te kunnen financieren, waarschuwt Vastgoed Belang. Het gaat om meer dan 500.000 woningen van 3.000 particuliere beleggers.

Het kabinet gaat met het Belastingplan 2023 het inkomen uit vermogen zwaarder belasten dan inkomen uit arbeid. Begrijpelijk, vindt Vastgoed Belang, de vereniging voor particuliere verhuurders van woningen, winkels en ander vastgoed. Maar veel particuliere vastgoedbeleggers, en vooral beleggers in woningen, kunnen de verhuur hierdoor niet langer voortzetten, aldus de vereniging.

Vastgoed Belang heeft voor het ministerie van Financiën scenario’s opgesteld over de impact van de in het Belastingplan 2023 beschreven maatregelen op particuliere (woning)beleggers. De conclusie is dat maatregelen in het nieuwe plan ertoe leiden dat het netto-resultaat na belastingen is opgedroogd. Van de uiteindelijke opbrengst moeten exploitatiekosten af zoals onderhoud, verzekeringen en lokale belasting. Daarnaast zijn er nog financieringslasten en dus de belasting uit box 3.

Niets over voor duurzame investeringen

Door deze zware lasten ziet de vereniging leden in problemen komen. Niet alleen wordt het lastig voor kleine verhuurders om nog woningen te kunnen verhuren, voor investeringen in duurzaamheid blijft al helemaal niets over. Ook investeringen in transformaties van bijvoorbeeld kantoor- en winkelpanden naar woningen komen hierdoor tot stilstand.

In totaal verhuren in Nederland zo’n 300.000 natuurlijke personen meer dan 500.000 woningen. De verzwaring van belastingen komt bovenop al eerder genomen maatregelen die deze groep treffen, zoals regulering van middenhuren en verlaging van huren voor woningen met lagere energielabels. Uiteindelijk zullen kleine woningbeleggers niet gaan kiezen voor verduurzaming, maar eerder voor verkoop van de panden, verwacht de vereniging.

‘Ook woningzoekende is slachtoffer’

Niet alleen voor de verhuurders, maar ook voor woningzoekenden pakt het Belastingplan 2023 op deze manier slecht uit, zegt voorzitter Jack de Vries van Vastgoed Belang: “Uiteindelijk zijn van de optelsom van deze maatregelen de particuliere investeerders niet het enige slachtoffer, maar ook al die mensen die dringend op zoek zijn naar een (middenhuur) woning. Het paard wordt op deze manier achter de wagen gespannen.”

Vastgoed Belang roept het kabinet op om maatregelen rond de in box 3 ondergebrachte vastgoedbeleggingen te heroverwegen, en zegt hierover in gesprek te zijn met bewindslieden, Kamerleden en ambtenaren.

16 november 2022 Vastgoedbelang