De kostengrens van de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) voor 2018 is vanaf 1 januari gestegen naar €265.000. Dat is ruim 8 procent meer vergeleken met afgelopen jaar – toen was de grens nog € 245.000. Voor woningen waarin geïnvesteerd wordt in energiebesparende voorzieningen, stijgt de NHG kostengrens naar maximaal €280.900.

De ruim €15.000 investeringsruimte biedt de koper de mogelijkheid voor verduurzaming van de eigen woning. En dat is ook nodig. Om de Nederlandse klimaatdoelstellingen te halen, moet een groot gedeelte van de woningvoorraad verduurzaamd worden. Het nieuwe regeerakkoord spreekt de ambitie uit om uiteindelijk 200.000 woningen per jaar te verduurzamen. Een tempo dat nodig is om in 30 jaar tot 2050 de hele voorraad van 6 miljoen woningen te verduurzamen. Dat gaat niet vanzelf.

Uitdaging voor starters

Op de huidige markt worden steeds meer woningen boven de vraagprijs verkocht en zien we dat met name starters veelal tegen de maximale lening financieren. Dat is op korte termijn onvermijdelijk, gegeven de schaarste aan woningaanbod. Maar, doordat consumenten aanvullende kosten zelf moeten financieren zien we dat zij steeds vaker kiezen voor minder verantwoorde financieringsvormen zonder NHG. Voor sommige bevolkingsgroepen bieden leningen of schenkingen van familie of vrienden uitkomst. Anderen, die deze extra financiële middelen niet tot hun beschikking hebben moeten blijven huren, of hun toevlucht zoeken tot consumptieve kredieten om alsnog een woning te kunnen financieren. Dit brengt risico’s met zich mee.

Bron: Nationale hypotheekgarantie

Tags: kostengrens, NHG,financiering, leennormen, starters, huis kopen.