afbeelding

NHG bovengrens verruimt wegens stijgende huizenprijzen

De maximale prijs van een woning die met Nationale Hypotheek Garantie (NHG) gefinancierd kan worden, is per 2017 gekoppeld aan de gemiddelde woningwaarde. Dit en de stijgende huizenprijzen hebben tot gevolg dat per 1 januari een woning tot maximaal € 245.000 worden gefinancierd met NHG, waar dat in 2016 nog € 231.132 was.


Dat heeft het Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW) die de NHG uitgeeft en uitkeert, bij de publicatie van de kwartaalcijfers woensdag 19 oktober laten weten. De hogere grens vloeit voort uit een afspraak tussen het Waarborgfonds en het kabinet om de bovengrens voor de NHG te koppelen aan de gemiddelde waarde van woningen. NHG beschermt huiseigenaren tegen restschuld bij gedwongen verkoop.


Daling aantal NHG garanties
De Nationale Hypotheek Garantie (NHG) blijft aantrekkelijk voor woningkopers; van het aantal verstrekte hypotheken binnen het bereik van de NHG is de eerste drie kwartalen van 2016 circa 74 procent mét NHG verstrekt. Maar het absolute aantal afgesloten garanties daalde het afgelopen kwartaal. De afname hangt samen met de sterk stijgende prijzen voor woningen ten opzichte van de gelijk gebleven NHG grens, waardoor minder hypotheken voor de NHG in aanmerking komen. Vanaf 1 januari 2017 wordt daarom de NHG jaarlijks gekoppeld aan de gemiddelde woningwaarde.


ZZP-ers en starters

Ondanks de afname van het aantal NHG garanties, gaat het wel goed met het garantievermogen van het waarborgfonds, omdat ook het aantal huishoudens dat aanspraak heeft moeten maken op de garantie. Dit komt door de structurele verbetering op de woningmarkt. Nu het WEW kan werken met een gezonder fonds ziet het kans om te werken aan een NHG voor specifieke doelgroepen in de woningmarkt, zoals zzp’ers en starters.
Arjen Gielen, algemeen directeur van het WEW licht toe: “Onze doelgroep heeft te maken met nieuwe uitdagingen rondom wonen en andere mogelijkheden bij de financiering daarvan. Nu de gezondheid van het fonds toeneemt, kunnen wij ons steeds meer richten op deze nieuwe uitdagingen voor onze klanten.”


Nieuw toetsingskader ‘verdiencapaciteit’
In datzelfde kader meldde het WEW deze zomer al in overleg te zijn met geldverstrekkers om te werken aan een nieuw 'toetsingskader'. Dat is de lijst met eisen, bijvoorbeeld over het inkomen, waaraan iemand moet voldoen om een hypothecaire lening te kunnen krijgen. Volgens het WEW zijn de huidige regels 'te sterk georiënteerd op het traditionele vaste arbeidscontract', aldus een woordvoerder in een toelichting. 'Het WEW vindt dat toegang tot een eigen woning niet afhankelijk moet zijn van het soort inkomen of dienstverband', al moet het wel financieel verantwoord blijven. Het WEW werkt aan een standaard waarbij gekeken wordt naar iemands 'verdiencapaciteit'. Binnenkort komen er concrete initiatieven, aldus de organisatie.


Amsterdam
Het WEW ziet grote regionale verschillen in de verdeling van verstrekte garanties. Zo is het aantal garanties in Amsterdam met 53% gedaald ten opzichte van vorig jaar, terwijl er landelijk een afname van 16% gold. Het Waarborgfonds wijt dit verschil aan de forse stijging van de woningprijs in de hoofdstad. Huizen in Amsterdam zijn in de eerste acht maanden van het jaar zo'n 20% duurder geworden, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek.
Gevolg is dat de huizenprijs hoger ligt dan het maximum waarvoor NHG kan worden aangevraagd. Hierdoor is het 'vooral voor starters op de woningmarkt lastig om op een verantwoorde manier een eigen woning te krijgen in Amsterdam', schrijft het fonds. Het WEW werkt wel met hetzelfde plafond voor het hele land.


Beleid lijkt te keren
De NHG-grens schommelt de laatste jaren sterk. Vlak na de kredietcrisis ging de grens omhoog, omdat het toenmalige kabinet op die manier de woningmarkt wilde helpen. Het huidige kabinet heeft ingezet op een geleidelijke verlaging. De huizenprijzen zijn echter zo sterk aangetrokken dat de laatste stap in de afgesproken verlaging is geschrapt. En vanaf januari gaat de grens dus weer omhoog.


Achtervang Staat
Het Waarborgfonds Eigen Woningen telt 1,3 miljoen actieve garanties en garandeert een vermogen van €192 mrd. Woningeigenaren betalen eenmalig 1% van de lening voor een NHG-hypotheek, waarvan de rente ongeveer 0,8 procentpunt lager ligt dan van een gewone hypotheek. De Nederlandse overheid staat met een achterborgstelling garant voor het WEW.
Door deze halve staatsgarantie — de borgstelling dekt net niet alle denkbare risico's — kunnen banken en andere geldverstrekkers veel goedkoper naar de markt om de hypotheken te financieren dan zonder garantie. In de crisis waren er soms zorgen over de enorme garanties, maar sinds het bestaan van de regeling is nog nooit een beroep gedaan op de achtervang van de Staat.


Vastgoedactueel.nl

 

Kockelkorn Makelaardij staat voor deskundigheid, ervaring en betrouwbaarheid.