afbeelding

WOZ-waarden per 1 oktober 2016 openbaar

WOZ-waarden per 1 oktober 2016 openbaar

De kostengrens voor de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) blijft dit jaar op Euro 245.000. Hierover heeft het Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW), de uitvoerder van de NHG, overeenstemming bereikt met minister Blok voor Wonen en Rijksdienst.  In het licht van de gestegen huizenprijzen wordt de verlaging van de kostengrens per 1 juli naar Euro 225.000 niet doorgevoerd. Vanaf 1 januari 2017 wordt de kostengrens gekoppeld aan de gemiddelde huizenprijs.

Goed nieuws voor huizenkopers
Dat de kostengrens niet daalt, is goed nieuws voor huizenkopers. Zij kunnen voor de aankoop van een woning met een prijs tot Euro 231.132 blijven profiteren van de voordelen van een lening met NHG: een verantwoorde en betaalbare hypotheek met minder financiële risico's.

Alleen WOZ-waarden getoond

Belangrijk om te weten is dat alleen de WOZ-waarde zal worden getoond. De andere gegevens die de gemeente heeft gebruikt voor de taxatie, zoals: 'wie is de eigenaar' of 'wat is de verkoopprijs', zijn niet op deze manier te raadplegen. Ook worden de taxatieverslagen niet openbaar. Daarnaast gaat het voorlopig alleen om de WOZ-waarde van woningen en bijvoorbeeld niet van bedrijfspanden.

Het Kadaster werkt samen met de Waarderingskamer, gemeenten en dienstverleners aan de Landelijke Voorziening WOZ, die het WOZ-loket voorziet van gegevens.

Meer informatie leest u op de site van de Waarderingskamer.

Kockelkorn Makelaardij staat voor deskundigheid, ervaring en betrouwbaarheid.